בעיות ביצועים מערכתיות - אירוע משבית, דברים שכדאי לדעת

ניטור Broadcast/Multicast וניטרול מהיר של הגורם המבצעניטור הרשת חשוב מאוד לייצר גרף רציף המתאר את רמת השידור ברשת לאורך ציר הזמן.


מתוך התבוננות בתרשים לשידור לקבוצה / שידור ניתן ללמוד על יציבות הרשת לאורך זמן


שינויים בשידורים נגרמים על ידי


ניתוק, כשל בשרת, שינויי FW, שינויי VLAN, הפעלת תוכניות סריקה, וירוסים באמצעות מנגנון שידור, התקנת מנהלי התקן פגומים, חיבור התקנים פגומים לרשת, ביצוע לולאה בציוד תקשורת ועוד.

במערכת המותקנת בגופים רבים, אנו עוקבים באופן רציף אחר השידור / שידור לקבוצה


פיתחנו מנגנון ייחודי המתעד באופן אוטומטי מידע (הקלטות "צלף") במהלך חריגה או אירוע רשת.

הנתונים המוקלטים מראים בבירור מי הוא ההדק, מה הפעולה, ומיקומו המדויק של המכשיר.


סיפורי לקוח
​בחברה ביטחונית היו תופעות של קריסת מערכות , איטיות ובעיות ביצועים.

מערכת נטמוניטור זיהתה מיידית קודן דלתות באחת הקומות שכנראה היה תקול וגרם להפצצת הרשת ולקריסת מערכות., זיהויי מידי של הגורם , מציאת מיקומו וניטרולו בוצעו על ידי מערכת נטמוניטור חסכו זמן השבתה רב .